kompasowa

Encyklopedia PWN

biol. jedna z taksji, polegająca na utrzymywaniu przez organizm podczas ruchu postępowego dowolnego kąta w stosunku do kierunkowego bodźca zewnętrznego (światło, wiatr) niezależnie od upływu czasu, czym różni się od astrotaksji;
rysunek w postaci gwiaździstej figury obrazujący kierunki wg stron świata z zaznaczeniem ich nazw za pomocą skrótów;
rośliny siedlisk silnie nasłonecznionych, ustawiające liście w płaszczyźnie równoległej do kierunku promieni słonecznych (północ–południe), w celu ochrony przed nadmiernym parowaniem; np. sałata kompasowa, eukaliptus.
przyrząd do wyznaczania kierunku południka magnetycznego;
żegl.:
wojsk. obrotowy celownik opt. nakładany na kompas magnetyczny lub powtarzacz żyrokompasu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia