kombinowanego

Encyklopedia PWN

garbowanie wykorzystujące kilka rodzajów garbowania;
podstawowy proces wyprawy skór, w którym odpowiednio przygotowana skóra surowa (golizna) zostaje przekształcona w skórę wyprawioną.
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
garbowanie garbnikami roślinnymi (np. kebraczo, korą dębową, sumakiem);
metoda wyznaczania współrzędnych geodezyjnych punktu w terenie na podstawie znanych współrzędnych innych punktów;
melioracje
[łac. melioratio ‘ulepszenie’],
zespół zabiegów techn., agro- i fitotechn. oraz organizacyjno-gosp., służących regulacji stosunków wodnych w celu trwałego poprawienia zdolności produkcyjnych gleb uprawnych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych i glebowych, przywracania walorów środowiskowych terenom zdegradowanym i zdewastowanym, a także w celu przystosowania terenu do hodowli ryb (stawy rybne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia