kodowe

Encyklopedia PWN

przetwarzanie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy (sygnał);
elektr. przetwarzanie sygnału cyfrowego na odpowiadający mu sygnał analogowy (sygnał);
kod
[łac.],
zbiór reguł wzajemnie jednoznacznego przyporządkowania elementów jednego skończonego zbioru elementom drugiego skończonego zbioru (kodowanie);
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania analogowo-cyfrowego.
układ elektroniczny, zwykle scalony, przeznaczony do przeprowadzania operacji przetwarzania cyfrowo-analogowego.
difenylochloroarsyna, (C6H5)2AsCl, nazwy kodowe: DA (USA, W. Brytania), Clark I (Niemcy),
związek arsenoorganiczny zaliczany do bojowych środków trujących;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia