klasyczny

Encyklopedia PWN

log. dwuwartościowy rachunek zdań (wartość logiczna), w którym jedynymi stałymi logicznymi są funktory prawdziwościowe.
lit. język Mongołów;
dwubój klasyczny, kombinacja norweska,
uprawiana przez mężczyzn konkurencja narciarska, w której skład wchodzą skoki i biegi narciarskie;
taniec klasyczny, fr. danse d’école,
rodzaj tańca widowiskowego kręgu nowożytnej kultury europejskiej, oparty na stałych schematach wykonywanych techniką klasyczną;
zaraźliwa choroba świń domowych i dzikich, wywoływana przez wirus z rodziny Flaviviridae (rodzaj Pestivirus);
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia