kinematograficzne

Encyklopedia PWN

biopleograf
[gr. bíos ‘życie’, pléon ‘więcej’, gráphō ‘piszę’],
aparat kinematograficzny, będący jednocześnie kamerą film. i projektorem film., skonstruowany 1899 przez Kazimierza Prószyńskiego;
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
Debrie
[döbrị]
André, ur. 28 I 1891, Paryż, zm. 29 V 1967, tamże,
fr. konstruktor sprzętu kinematograficznego i telewizyjnego;
dzieło film. oddające w różnym stopniu wierności, zależnym od wielu czynników technol. i artyst., naturalne barwy filmowanych obiektów.
Idromeno Kolë (Nikollë), ur. 15 VIII 1860, Szkodra, zm. 12 XII 1939, tamże,
albański malarz, fotografik;
Panavision
[pänəwı̣żən],
nazwa handl. wyrobów amer. firmy opt. Panavision Inc. (obecnie siedziba w Woodland Hills, Kalifornia), zał. 1953 przez R. Gottschalka, świadczącej usługi na rzecz kinematografii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia