katalityczny

Encyklopedia PWN

chemia supramolekularna, chemia „ponad cząsteczką”,
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się syntezą złożonych układów molekularnych powstających w wyniku tworzenia się niekowalencyjnych połączeń międzycząsteczkowych (tzw. supercząsteczek) oraz badaniem ich struktury i właściwości.
chiralność
[gr. cheír ‘ręka’],
chem. właściwość obiektu polegająca na tym, że nie pokrywa się on ze swoim odbiciem w płaskim zwierciadle — obiekt i jego odbicie mają się tak do siebie, jak lewa ręka w stosunku do prawej.
związek organiczny, pochodna benzenu o cząsteczce zawierającej atom chloru zamiast jednego z atomów wodoru;
Crutzen
[krụ̈tsən]
Paul, ur. 3 XII 1933, Amsterdam, zm. 28 I 2021, Moguncja,
holenderski meteorolog i chemik;
związek organiczny, nasycony węglowodór alicykliczny (cykloalkan);
cykloheksanol, C6H11OH,
związek organiczny, alkohol wywodzący się od cykloheksanu, ciało stałe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia