katalityczny

Encyklopedia PWN

biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
bioczujnik, biosensor,
rodzaj czujnika chemicznego zawierającego składniki biologicznie czynne w receptorze (obszarze detekcyjnym), wykonanym najczęściej w postaci membrany.
Błasiak Eugeniusz, ur. 25 X 1901, Żywiec, zm. 17 I 1981, Chorzów,
chemik technolog;
buta-1,3-dien, H2C=CH–CH=CH2,
związek organiczny, węglowodór nienasycony z grupy dienów;
Caro
[kạ:ro]
Nikodem, ur. 23 V 1871, Łódź, zm. 27 VI 1935, Zurych,
niemiecki chemik technolog;
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia