kanonem

Encyklopedia PWN

proporcje
[łac.],
szt. plast. zespół ujętych liczbowo stosunków między częściami a całością dzieła sztuki;
Shakespeare
[szẹıkspıər],
Szekspir, William Wymowa, ur. 23(?) IV 1564 (tradycyjna data na podstawie zapisu w księgach parafialnych o chrzcie 26 IV), Stratford-upon-Avon (hrab. Warwick), zm. 23 IV 1616, tamże,
angielski dramatopisarz, poeta i aktor, uważany za największego dramatopisarza świata.
tradycja
[łac. traditio ‘wręczenie’, ‘oddanie’],
przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kulturowe (obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania itp.) wyróżnione przez daną zbiorowość, na podstawie określonej hierarchii wartości, z całokształtu dziedzictwa kulturowego jako społecznie doniosłe dla teraźniejszości i przyszłości; także proces przekazywania tych treści kulturowych, dokonujący się w danej zbiorowości.
Tybet, tybet. Pö,
kraj w środkowej Azji na Wyżynie Tybetańskiej;
Ahmed Karahisari, ur. 1469, Afyonkarahisar (ob. Afyon), zm. 1556, Stambuł,
turecki kaligraf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia