kamieni ozdobnych

Encyklopedia PWN

województwo (od 1999) w południowo-zachodniej części Polski; graniczy z Czechami na południu, z Niemcami na zachodzie, z woj.: lubuskim i wielkopol. na północy oraz opolskim na wschodzie;
epidot
[gr. epídotos ‘przydatny’],
minerał, krzemian wapnia, żelaza i glinu Ca2(Fe,Al)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7];
euklaz
[gr. ‘dobrze’, klásis ‘rozłamywanie’],
minerał, krzemian berylu i glinu AlBe[OH|SiO4];
fenakit
[gr. fenax ‘oszust’, z powodu podobieństwa do kwarcu],
minerał, krzemian berylu Be2[SiO4];
fluoryt
[łac. fluere ‘płynąć’],
minerał, fluorek wapnia CaF2;
rzem. artyst. ozdobny guzik ze złota lub srebra, często bogato zdobiony drogocennymi kamieniami, emalią, granulacją itp.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia