kątem łamiącym

Encyklopedia PWN

fiz. kąt utworzony przez 2 ściany pryzmatu przecinające się wzdłuż krawędzi łamiącej, tj. przeciwległej do podstawy pryzmatu.
wielokąt, wielobok,
mat. płaska figura geometryczna będąca jedną (ograniczoną) z 2 części płaszczyzny, na które dzieli tę płaszczyznę łamana zwyczajna zamknięta (wraz z tą łamaną).
pryzmat
[gr.],
pryzmat optyczny,
fiz. bryła (zazwyczaj wielościan) z przezroczystego materiału z wypolerowanymi ścianami (co najmniej 2), które stanowią powierzchnie załamujące lub odbijające dla promieni światła przechodzących przez te bryłę;
mat. figura geometryczna płaska będąca zbiorem punktów płaszczyzny ograniczonym łamaną zamkniętą, złożoną z 3 odcinków a, b, c, zwanych bokami trójkąta;
element opt. składający się z 2 prostokątnych, sklejonych podstawami pryzmatów o bardzo małych kątach łamiących;
czworokąt, czworobok,
mat. figura geometryczna płaska będąca zbiorem punktów płaszczyzny ograniczonych łamaną zamkniętą złożoną z 4 odcinków (inaczej: wielokąt płaski o 4 bokach);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia