bokami trójkąta

Encyklopedia PWN

mat. warunek, który musi być spełniony przez funkcję określoną na parach elementów przestrzeni metrycznej, by mogła ona być metryką (odległością): d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y), co na płaszczyźnie euklidesowej wyraża się prościej: długość dowolnego boku trójkąta jest mniejsza od sumy dwóch pozostałych jego boków.
mat. figura geometryczna płaska będąca zbiorem punktów płaszczyzny ograniczonym łamaną zamkniętą, złożoną z 3 odcinków a, b, c, zwanych bokami trójkąta;
mat. trójkąt, którego boki mają długości równe 13, 14, 15;
mat. trójkąt prostokątny o bokach długości: 3, 4, 5;
mat. trójkąt prostokątny, w którym długości boków są liczbami naturalnymi.
mat. trójkąt o wszystkich bokach równych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia