czworokąt
 
Encyklopedia PWN
czworokąt, czworobok,
mat. figura geometryczna płaska będąca zbiorem punktów płaszczyzny ograniczonych łamaną zamkniętą złożoną z 4 odcinków (inaczej: wielokąt płaski o 4 bokach);
czworokątami są m.in.: równoległoboki, trapezy, deltoidy; pole czworokąta wypukłego ABCD równe jest S =AC · BD · sin φ; suma kątów wewnętrznych czworokąta = 360°; w czworokąt wypukły można wpisać okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy sumy boków przeciwległych tego czworokąta są równe (tzn. AB + CD = AD + BC); na czworokącie wypukłym można opisać okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy sumy kątów przeciwległych są równe (tzn. A + C = B + D = 180°).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Czworokąty rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia