jest

Encyklopedia PWN

gatunki zwierząt dzikich, udomowianych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności w celu osiągnięcia korzyści materialnych i zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka;
łow. ogrodzony teren, na którym są przetrzymywane zwierzęta gatunków występujących na swobodzie;
anat. skupienia komórek nerwowych kontrolujących czynności narządów;
techn. część rozjazdu kol. prowadząca (napęd zwrotnicowy) zestawy kołowe pojazdu szynowego na zamierzony tor;
Zygfryda linia, wał zachodni,
niem. umocnienia obronne, zbudowane 1936–39 i rozbudowywane do 1944, wzdłuż zachodniej granicy Niemiec, od Holandii do Szwajcarii (dł. ok. 600 km, głęb. 35–75 km);
Zyndram z Maszkowic, data ur. nieznana, zm. przed 5 VI 1414,
miecznik krak. (król.) od 1388;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia