jedynką

Encyklopedia PWN

saneczkarstwo, sport saneczkowy,
dyscyplina sportów zimowych;
mat. niezerowy, nieodwracalny element p pierścienia R z jedynką (albo półgrupy z jedynką), taki, że dla dowolnych a, b z R równość p = ab implikuje, że a jest jednostką lub b jest jednostką w R (element uR nazywa się jednostką, gdy u–1R);
Kocerka Teodor, ur. 6 VIII 1927, Bydgoszcz, zm. 25 IX 1999, Warszawa,
wioślarz, trener;
decylion
[łac.],
liczba wyrażająca się jedynką z 60 zerami: 1060;
grupa
[niem.],
mat. zbiór G dowolnych elementów a, b, c, wraz z działaniem ∘, które każdej uporządkowanej parze elementów a, b zbioru G przyporządkowuje jakiś element c z tego zbioru i takie, że są spełnione następujące aksjomaty: 1) a ∘ (bc) = (ab) ∘ c (prawo łączności); 2) w zbiorze G istnieje element e, taki że ae = ea = a dla każdego elementu a ze zbioru G; element e nazywa się elementem neutralnym lub jedynką; 3) dla każdego elementu a ze zbioru G istnieje w tym zbiorze element f, taki że af = fa = e (odwrotność elementu a).
mat. pojęcie algebraiczne najczęściej definiowane dla pierścieni, rzadziej dla innych algebr ogólnych (np. dla półgrup).
kod
[łac.],
zbiór reguł wzajemnie jednoznacznego przyporządkowania elementów jednego skończonego zbioru elementom drugiego skończonego zbioru (kodowanie);
mat. liczby całkowite niemające żadnego (poza jedynką) wspólnego dzielnika;
mat. grupoid, w którym jest jednoznacznie określone działanie odwrotne do danego i który zawiera element neutralny (quasi-grupa z jedynką);
magnetooptyczny zapis, rejestracja magnetooptyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku (dysku magnetooptycznego);
monoid
[gr.],
mat. struktura matematyczna będąca półgrupą z jedynką (neutralny element działania).
mat. trójkątna tablica liczb, w której reguła tworzenia kolejnych wierszy jest następująca: każdy wiersz zaczyna się i kończy jedynką, natomiast każdy z pozostałych wyrazów jest sumą 2 kolejnych wyrazów wiersza poprzedniego — umieszcza się go poniżej przerwy między tymi wyrazami;
radykał
[łac.],
mat. zbiór wszystkich elementów pierścienia przemiennego z jedynką, których pewna potęga leży w jego ideale I (r. ideału I) — oznaczenie Rad(I) lub .
skif, ang. skiff,
sport jednoosobowa (jedynka) łódź sport.;
Baczyński Jerzy, ur. 18 XII 1950, Sokołowsko (pow. wałbrzyski),
dziennikarz, publicysta;
mat. najmniejsza liczba naturalna n taka, że suma n jedynek z danego ciała równa się zeru, a jeżeli takiej liczby nie ma, to ch.c. jest z definicji równa 0;
Dittmer Andreas, ur. 16 IV 1972, Neustrelitz,
kanadyjkarz niem.;
Fischer
[fı̣szər]
Birgit, ur. 25 II 1962, Brandenburg,
kajakarka niem.;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

jedynka
1. «cyfra oznaczająca liczbę 1»
2. «to, co jest oznaczone cyfrą 1»
3. «pomieszczenie dla jednej osoby»
5. «jeden punkt na kostce do gry, jedno oczko na kostce domina»
6. «łódka, sanki przeznaczone dla jednego zawodnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia