jedynką

Encyklopedia PWN

saneczkarstwo, sport saneczkowy,
dyscyplina sportów zimowych;
mat. niezerowy, nieodwracalny element p pierścienia R z jedynką (albo półgrupy z jedynką), taki, że dla dowolnych a, b z R równość p = ab implikuje, że a jest jednostką lub b jest jednostką w R (element uR nazywa się jednostką, gdy u–1R);
Kocerka Teodor, ur. 6 VIII 1927, Bydgoszcz, zm. 25 IX 1999, Warszawa,
wioślarz, trener;
decylion
[łac.],
liczba wyrażająca się jedynką z 60 zerami: 1060;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia