jednostki pochodne

Encyklopedia PWN

Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
komunitaryzm
[łac. communis ‘wspólny’, ‘powszechny’],
komunitarianizm,
nurt we współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz filozofii etyki zrodzony z krytyki metodologicznych, epistemologicznych, antropologicznych i etycznych założeń liberalizmu.
parsek
[fr.],
pc (dawniej ps),
astr. jednostka długości stosowana w astronomii, legalna, nie należąca do układu SI;
polisacharyd zbudowany z jednostek kwasu β-d-mannuronowego (pochodna d-mannozy) i kwasu α-l-guluronowego (pochodna monosacharydu — l-gulozy) połączonych wiązaniami 1,4-glikozydowymi;
jednostka siły magnetomotorycznej, pochodna w układzie SI;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia