jednoczesności

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, mające na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.
symultanizm
[łac. simul ‘równocześnie’],
lit., film technika narracyjna ukształtowana w literaturze XX w., służąca stworzeniu efektu jednoczesności przedstawianych zdarzeń.
atman
[sanskr. at ‘oddychać’, an ‘poruszać się’, atman ‘jaźń’, ‘istota rzeczy’, ‘natura’, ‘cecha charakterystyczna’, zaimek zwrotny ‘się’],
filoz. ind. w filozofii i religiach indyjskich odwieczny, niezniszczalny pierwiastek duchowy tkwiący w istotach;
koincydencja
[łac.],
jednoczesne wystąpienie kilku zdarzeń;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia