koincydencja
 
Encyklopedia PWN
koincydencja
[łac.],
jednoczesne wystąpienie kilku zdarzeń;
W technice rejestracji cząstek jonizujących jednoczesne pojawienie się w ciągu określonego czasu (zw. czasem rozdzielczym układu) impulsów elektr. w 2 (lub więcej) licznikach cząstek. Rozróżnia się k. rzeczywistą (jednoczesność impulsów wytworzonych przez to samo zjawisko fiz., np. przejście tej samej cząstki przez 2 liczniki), k. przypadkową (przypadkowa równoczesność impulsów elektr. pochodzących od różnych zjawisk) i k. opóźnioną (jeden z impulsów elektr. celowo opóźniony; stosowana do rejestracji par zdarzeń rozdzielonych przedziałem czasowym, np. 2 kolejno emitowanych cząstek). Do eliminacji pewnych niepożądanych zdarzeń (np. eliminacji wpływu tła na wynik pomiaru aktywności promieniotwórczej 14C) stosuje się układy antykoincydencyjne, w których warunkiem rejestracji impulsu elektr. z jednego licznika jest brak jednoczesnego impulsu z drugiego licznika.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia