jaki

Encyklopedia PWN

fiz. powierzchnia ciała odbijająca regularnie i niemal całkowicie padające na nią promieniowanie (elektromagnetyczne, sprężyste, cząstek naładowanych);
organizm cudzożywny, wielokomórkowy, o komórkach eukariotycznych (materiał genetyczny jest zawarty w uorganizowanym jądrze), otoczonych cienką błoną komórkową, z reguły mający zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu (przynajmniej w niektórych stadiach cyklu rozwojowego);
zwierzęta chowane w gospodarstwie rolniczym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej;
poligr. odcinki sznura biegnące poprzecznie do grzbietu książki, służące wzmocnieniu szycia składek;
m. w północno-wschodniej Holandii, w prow. Overijssel, nad rz. IJssel, w pobliżu jej ujścia do zbiornika IJsselmeer.
„Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny”,
pismo wyd. od 1949 w Czeskim Cieszynie jako organ Pol. Związku Kult.-Oświat. w Czechosłowacji, od 1993 w Rep. Czeskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia