izolowany

Encyklopedia PWN

chłodniowiec, chłodnicowiec,
statek wodny dostosowany do przewozu łatwo psujących się ładunków (mięso, świeże ryby, owoce, nabiał itp.);
drobni wytwórcy rolni, produkujący wraz z rodziną przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb materialnych i kult.; w szerszym znaczeniu również bezrolna ludność wsi, utrzymująca się gł. z rolnictwa;
izolowane wzgórze na Pogórzu Karkonoskim, w Sobieszowie (część Jeleniej Góry);
cholera
[gr.],
ostra choroba zakaźna wywołana przez bakterię przecinkowca cholery (Vibrio cholerae) wykrytego 1883 przez R. Kocha;
cis, Taxus,
rodzaj roślin nagozalążkowych, z rodziny cisowatych;
CMOS, ang. Complementary MOS, komplementarny układ scalony MOS,
monolityczny układ scalony z parami wzbogaconych komplementarnych tranzystorów MOS o przeciwstawnych typach kanału, tj. n i p; wytwarzany technologią zw. również CMOS.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia