indyjska

Encyklopedia PWN

mat. trójkąt, którego boki mają długości równe 13, 14, 15;
Gama Vasco da Wymowa, ur. 1469, Sines (Portugalia), zm. 24 XII 1524, Koczin (Indie),
żeglarz portugalski, odkrywca drogi morskiej do Indii.
Gandhi Mohandas Karamchand, przydomek Mahatma [‘wielki duchem’], ur. 2 X 1869, Porbandar (stan Gudźarat), zm. 30 I 1948, Delhi,
przywódca indyjskiego ruchu narodowego, prawnik.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia