hipotetyczno dedukcyjny

Encyklopedia PWN

metodol. system dedukcyjny (dedukcja), w którym za aksjomat przyjmuje się jakąś hipotezę;
log. system zdań składający się z założeń oraz twierdzeń (zdań) pochodnych, które wywodzi się z tych założeń na podstawie wyraźnie sformułowanych, dedukcyjnych reguł wynikania logicznego.
naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
Hull
[hal]
Clark Leonard, ur. 24 V 1884, Akron (stan Nowy Jork), zm. 10 V 1952, New Haven (stan Connecticut),
psycholog amerykański;
Popper Sir Karl Raimund Wymowa, ur. 28 VII 1902, Wiedeń, zm. 17 IX 1994, Londyn,
brytyjski filozof, logik i teoretyk nauki, zaliczany do najwybitniejszych filozofów XX w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia