hipersonicznym

Encyklopedia PWN

ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
przepływ hiperdźwiękowy, przepływ hipersoniczny,
przepływ naddźwiękowy, w którym prędkość gazu co najmniej kilkakrotnie przekracza prędkość dźwięku (Ma  > 45).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia