hel

Encyklopedia PWN

węgiel, C, carbo, carboneum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
wodór, H, hydrogenium,
pierwiastek o liczbie atomowej 1;
Wolfke Mieczysław, ur. 29 V 1883, Łask, zm. 4 V 1947, Zurych,
fizyk;
balon
[fr. ballon < hiszp. balón ‘wielka kula’],
statek powietrzny lżejszy od powietrza (aerostat);
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia