handlową

Encyklopedia PWN

zakłócenie bądź zerwanie normalnych stosunków handlowych między 2 organizmami gospodarczymi (miastami, państwami) w celu osiągnięcia przez jedną ze stron określonych ustępstw gospodarczych lub politycznych;
zespół norm regulujących stosunki związane z działalnością gospodarczą, tradycyjnie z wyłączeniem rolnictwa.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
instytucje prawa publicznego w formie zrzeszeń, reprezentujące interesy przedsiębiorstw handlowych i sfer gospodarczych, zajmujące się popieraniem rozwoju handlu, organizacją wystaw i targów, sporządzaniem ekspertyz dotyczących problemów handlowych oraz arbitrażem handlowym;
stowarzyszenia kupców, organizowane najczęściej do prowadzenia handlu zagranicznego.
reguluje zasady zakładania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych spółek prawa handlowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia