izby handlowe
 
Encyklopedia PWN
izby handlowe,
instytucje prawa publicznego w formie zrzeszeń, reprezentujące interesy przedsiębiorstw handlowych i sfer gospodarczych, zajmujące się popieraniem rozwoju handlu, organizacją wystaw i targów, sporządzaniem ekspertyz dotyczących problemów handlowych oraz arbitrażem handlowym;
izby handlowe oddziałują i wpływają na politykę gospodarczą samorządu i państwa, organizują środki zapewniające ich członkom ekspansję gospodarczą na rynku krajowym i zagranicznym, opracowują projekty odpowiednich aktów normatywnych, opinie o przygotowywanych zarządzeniach; członkowie izby handlowej biorą bezpośredni udział w pracach różnych kolegialnych ciał rozpatrujących zagadnienia gospodarcze, mogą inicjować powoływanie giełd oraz nadzorować ich działalność, gromadzą informacje o sytuacji i tendencjach rynkowych, koniunkturze, opracowują serwisy informacyjne dla swych członków, wydają różne zaświadczenia oraz legalizują i rejestrują znaki firmowe.
W Polsce przed II wojną światową było kilkanaście izb handlowych Obecnie działalność izb handlowych reguluje ustawa o izbach gospodarczych z 30 V 1989. Izby handlowe mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej. Wyodrębniona z niej Polska Izba Handlu Zagranicznego ma za zadanie promocję handlu zagranicznego. W celu popierania obrotu gospodarczego z określonymi krajami są tworzone w wielu państwach bilateralne lub mieszane izby handlowe. W Polsce obecnie jest kilka tego typu izb handlowych, np. polsko-szwedzka, polsko-belgijsko-luksemburska.
Izabela Zawiślińska
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia