grupa

Encyklopedia PWN

Windward Islands
[uı̣nduə:rd ạıləndz],
ang. nazwa grupy wysp w Ameryce Środkowej, w archipelagu Małych Antyli, → Zawietrzne, Wyspy.
Winkler Konrad, ur. 20 I 1882, Warszawa, zm. 16 I 1962, Kraków,
malarz i ktytyk sztuki;
nazwa zwyczajowa fungicydu z grupy dikarboksyimidów;
Indianie Ameryki Północnej zamieszkujący pierwotnie tereny wschodnie obecnego stanu Wisconsin;
Winogradski Siergiej N., ur. 1 (13) IX 1856, Kijów, zm. 25 II 1953, Brie-Comte-Robert (Francja),
mikrobiolog rosyjski;
winylidenu chlorek, 1,1-dichloroeten, 1,1-dichloroetylen, H2C=CCl2,
związek organiczny z grupy fluorowcopochodnych;
winylu chlorek, chloroeten, chloroetylen, H2C=CHCl,
związek organiczny z grupy fluorowcopochodnych;
wiolonczela
[wł.],
tenorowo-basowy instrument muz. z grupy chordofonów smyczkowych (chordofony);
grupa kompozytorów działających w Anglii pod koniec XVI i na pocz. XVII w., tworzących utwory na wirginał i pokrewne instrumenty klawiszowe;
instrument muz. z grupy chordofonów klawiszowych (chordofony);
Wirunga, Virunga, Mufumbiro,
wulkaniczna grupa górska na pograniczu Demokr. Rep. Konga, Ugandy i Rwandy, w obrębie Wielkiego Rowu Zachodniego (Wielkie Rowy Afrykańskie), na północ od jez. Kiwu;
med. wirus należący do grupy wirusów gorączek krwotocznych.
bardzo liczna grupa chorób ludzi, zwierząt i roślin będąca następstwem zakażenia wirusowego;
med. grupa zakaźnych zapaleń wątroby cechujących się pierwotnym uszkodzeniem wątroby, a wywołanych przez wirusy hepatotropowe (wirusy zapalenia wątroby);
wirusy wywołujące grupę chorób o podobnych objawach klinicznych, takich jak: wysoka gorączka, krwawienie z otworów naturalnych, wybroczyny, wylewy krwawe i in. (gorączki krwotoczne).
wirusy powolne, lentiwirusy,
rodzaj wirusów z rodziny Retroviridae (retrowirusy);
grupa patogenów roślin.
Wisajowie, Bisajowie,
najliczniejszy lud Filipin zamieszkujący środkowe wyspy archipelagu;
Witkowski Romuald Kamil, ur. 6 II 1876, Skierniewice, zm. 28 I 1950, Milanówek k. Warszawy,
malarz;
Wittlin Józef, ur. 17 VIII 1896, Dmytrów (Podole), zm. 28 II 1976, Nowy Jork,
pisarz.

Słownik języka polskiego PWN

grupa
1. «pewna liczba jednostek skupiona w całość»
2. «zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią»
3. «zespół ludzi, np. spełniających określone zadanie»
4. «jednostka klasyfikacyjna»
5. «zespół pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków»
6. «zespół skał powstały w ciągu jednej ery»
7. mat. «zbiór dowolnych elementów a, b, c..., w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru»
8. wojsk. «oddziały połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania jakiegoś zadania»

• grupowy • grupowo • grupka
grupa aldehydowa «grupa organiczna składająca się z atomu wodoru i tlenu związanych z atomem węgla»
grupa aminowa «grupa nadająca związkowi organicznemu charakter zasadowy»
grupa funkcyjna «ugrupowanie atomów występujące w cząsteczce związku organicznego, decydujące o podstawowych własnościach chemicznych związku»
grupa karboksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z jednego atomu węgla, dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru»
grupa karbonylowa, ketonowa «ugrupowanie atomów, złożone z jednego atomu węgla i jednego atomu tlenu»
grupa nacisku «zorganizowana grupa społeczna wywierająca wpływ na władzę państwową w celu uzyskania przychylnych dla siebie decyzji»
grupa nadtlenkowa «wiązanie między atomami tlenu występujące w cząsteczce niektórych związków chemicznych»
grupa nitrowa «jednowartościowa grupa atomów składająca się z dwóch atomów tlenu i jednego atomu azotu»
grupa nominalna, imienna jęz. «struktura składniowa, której członem centralnym jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny»
grupa szturmowa «grupa żołnierzy lub policjantów przeznaczona do bezpośrednich zadań bojowych»
grupa uderzeniowa «część ugrupowania bojowego lub operacyjnego przeznaczona do wykonania głównego uderzenia»
grupa werbalna, czasownikowa jęz. «struktura składniowa, której ośrodkiem jest czasownik»
grupa wodorotlenowa, hydroksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru»
grupy krwi «kategorie biochemiczne i immunologiczne krwi ludzkiej, oznaczane symbolami literowymi»
uproszczenie grupy spółgłoskowej «zanik jednego ze składników grupy spółgłoskowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia