geometrie wielowymiarowe

Encyklopedia PWN

geometrie Riemanna, geometrie riemannowskie,
wielowymiarowe uogólnienia klas. geometrii różniczkowej na dwuwymiarowych powierzchniach (zapoczątkowanej przez C.F. Gaussa), właśc. teoria przestrzeni Riemanna, stworzona 1854 przez B. Riemanna.
geometria
[gr. gḗ ‘ziemia’, metréō ‘mierzę’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem figur, tj. fragmentów rozmaitych przestrzeni.
dział geometrii, w którym badania różnego rodzaju przestrzeni i ich podzbiorów (figur geom., obiektów) prowadzi się za pomocą metod analizy mat. (rachunku różniczkowego i całkowego).
Riemann
[rị:man]
(George Friedrich) Bernhard Wymowa, ur. 17 IX 1826, Breselenz k. Dannenberga, zm. 20 VII 1866, Selasca k. Verbanii (Włochy),
matematyk niemiecki;
mat. pojęcie z zakresu geometrii wielowymiarowej; podobnie jak zbiór punktów P(x, y, z), których współrzędne x, y, z spełniają równanie postaci F(x, y, z) = 0, tworzy powierzchnię dwuwymiarową (n = 2) zanurzoną w przestrzeni trójwymiarowej (n = 3), tak też zbiór punktów P(x1, x2, ... , xn) przestrzeni n-wymiarowej, których współrzędne x1, x2, ... , xn spełniają równanie F(x1, x2, ... , xn) = 0 (zw. równaniem h.), tworzy twór geom. zwany hiperpowierzchnią;
mat. wspólne określenie wielu charakterystyk (liczbowych, wektorowych, tensorowych itp.) opisujących własności obiektów rozważanych w geometrii różniczkowej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia