geny dominujące

Encyklopedia PWN

dominowanie, panowanie cech,
genet. zjawisko polegające na tym, że na fenotyp heterozygoty wpływa tylko 1 z 2 obecnych w komórce alleli danego genu;
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
penetracja genu
[łac.],
przenikliwość genu,
genet. częstość pojawiania się genu (dominującego lub homozygotycznie recesywnego) w fenotypie nosiciela tego genu;
epistaza
[gr.],
genet. zjawisko oddziaływania genów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia