genetyki mikroorganizmów

Encyklopedia PWN

genetyka
[gr. genétēs < génesis ‘narodzenie’, ‘pochodzenie’],
nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów;
Węgleński Piotr, ur. 29 VI 1939, Świdniki (pow. Hrubieszów),
genetyk;
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
Monod
[monọ]
Jacques, ur. 9 II 1910, Paryż, zm. 31 V 1976, Cannes,
biochemik francuski;
Venter
[wẹntər]
John Craig, ur. 14 X 1946, Salt Lake City (stan Utah),
genetyk amer.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia