gazowe

Encyklopedia PWN

prawa ściśle spełniane przez gaz doskonały i, w przybliżeniu, przez gazy rzeczywiste (gaz), gdy wartości ich ciśnienia i temperatury różnią się znacznie od wartości krytycznych
rodzaj klatratów składających się z heksagonalnych kryształów lodu, w których są zamknięte cząsteczki gazu, gł. metanu, lecz również siarkowodoru, dwutlenku węgla lub węglowodorów o dłuższych łańcuchach;
pomieszczenia przystosowane do masowego zabijania ludzi gazami trującymi, wykorzystywane przez władze III Rzeszy do zagłady Żydów i Romów, uśmiercania więźniów polit. i ludzi uznanych przez Niemców za niegodnych życia;
spawanie ręczne wykorzystujące do stapiania krawędzi łączonych przedmiotów płomień ze spalania mieszanki gazu palnego i tlenu (zwykle z palnika acetylenowo-tlenowego);
gazowa stała, uniwersalna stała gazowa, stała Clapeyrona, R,
jedna z uniwersalnych stałych fizycznych;
narząd występujący u wielu gatunków ryb kostnoszkieletowych regulujący ilość gazów w pęcherzu pławnym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia