gazowe

Encyklopedia PWN

prawa ściśle spełniane przez gaz doskonały i, w przybliżeniu, przez gazy rzeczywiste (gaz), gdy wartości ich ciśnienia i temperatury różnią się znacznie od wartości krytycznych
rodzaj klatratów składających się z heksagonalnych kryształów lodu, w których są zamknięte cząsteczki gazu, gł. metanu, lecz również siarkowodoru, dwutlenku węgla lub węglowodorów o dłuższych łańcuchach;
pomieszczenia przystosowane do masowego zabijania ludzi gazami trującymi, wykorzystywane przez władze III Rzeszy do zagłady Żydów i Romów, uśmiercania więźniów polit. i ludzi uznanych przez Niemców za niegodnych życia;
spawanie ręczne wykorzystujące do stapiania krawędzi łączonych przedmiotów płomień ze spalania mieszanki gazu palnego i tlenu (zwykle z palnika acetylenowo-tlenowego);
gazowa stała, uniwersalna stała gazowa, stała Clapeyrona, R,
jedna z uniwersalnych stałych fizycznych;
narząd występujący u wielu gatunków ryb kostnoszkieletowych regulujący ilość gazów w pęcherzu pławnym.
spalinowy silnik tłokowy na paliwo gazowe (np. gaz ziemny, mieszanina propan–butan);
popularna nazwa ręcznej broni palnej, najczęściej podobnej do pistoletu lub rewolweru, przeznaczonej do krótkotrwałego obezwładniania przeciwnika z niewielkiej odległości (kilku metrów) strumieniem drażniących lub paraliżujących substancji chem. rozpylanych podczas strzału;
elektrochem. czujnik stosowany do oznaczania składników gazowych w cieczach lub gazach, zwykle wykorzystujący pomiar potencjometryczny lub amperometryczny;
jeden z najdłuższych gazociągów w Rosji;
butla stalowa do przechowywania i przewożenia gazów skroplonych lub sprężonych (pod ciśnieniem — w zależności od rodzaju gazu — do 15 MPa);
chłodziarka wykorzystująca zjawisko obniżania się temp. gazu podczas rozprężania się;
chromatografia, w której fazą ruchomą jest gaz.
generator gazowy, gazogenerator,
urządzenie przem. do wytwarzania gazu generatorowego;
lampa, w której źródłem światła jest palący się gaz (najczęściej gaz miejski);
turbina cieplna, której czynnikiem roboczym jest gaz: spaliny (turbina spalinowa), rzadziej np. podgrzane powietrze lub hel.
wymiana tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej między rośliną i jej środowiskiem zewnętrznym, odbywająca się za pośrednictwem systemu przestworów międzykomórkowych, kontaktujących się z zewnętrznym środowiskiem przez szparki
med. zakażenie rany przez bakterie laseczki z.g., których egzotoksyny powodują martwicę tkanek i zakrzepy;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

gaz
1. «substancja niemająca własnej postaci i objętości, wypełniająca całą dostępną jej przestrzeń»
2. «instalacja doprowadzająca gaz opałowy do mieszkań»
3.  «płomień zapalonego gazu»
4. «w pojazdach z silnikiem spalinowym: dopływ mieszanki paliwa z powietrzem do silnika; też: pedał regulujący dopływ tej mieszanki»

• gazowy
gaza
1. «cienka, półprzezroczysta tkanina»
2. «rzadkie płótno bawełniane, używane do bandażowania i opatrywania ran»

• gazowy
broń gazowa «ręczna broń palna przeznaczona do obezwładniania przeciwnika strumieniem drażniących lub paraliżujących substancji chemicznych»
kąpiel gazowa «kąpiel lecznicza, podczas której ciało chorego jest zanurzone w wodzie zawierającej rozpuszczony dwutlenek węgla»
komora gazowa
1. «w hitlerowskich obozach koncentracyjnych: pomieszczenie służące do dokonywania masowego mordu ludzi gazem»
2. «w niektórych krajach: pomieszczenie służące do wykonywania wyroków śmierci przez otrucie gazem»
kopalnia gazowa «kopalnia, w której podczas urabiania węgla wydzielają się gazy wybuchowe»
lampa gazowa «urządzenie wytwarzające sztuczne oświetlenie przez spalanie gazu»
pistolet gazowy «broń z nabojem wypełnionym gazem obezwładniającym»
pokład gazowy «pokład, w którym podczas urabiania węgla wydzielają się gazy wybuchowe»
silnik gazowy «silnik spalinowy tłokowy na paliwo gazowe»
węgiel gazowy «węgiel kamienny zawierający dużo gazu i smoły»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia