gazowa stała
 
Encyklopedia PWN
gazowa stała, uniwersalna stała gazowa, stała Clapeyrona, R,
jedna z uniwersalnych stałych fizycznych;
występuje w równaniu Clapeyrona; jest równa pracy wykonywanej przez 1 mol gazu ogrzewany o 1 K w procesie izobarycznym: R = 8,314510 J/(mol · K); dla gazu doskonałego stała gazowa równa się różnicy ciepeł molowych przy stałym ciśnieniu (Cp) i stałej objętości (CV); R = Cp – CV.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia