gazowane

Encyklopedia PWN

gazowanie, fumigacja,
sposób chemicznego zwalczania szkodników (rzadziej patogenów) za pomocą trucizn (fumigantów) głównie w postaci gazów, dymów.
przyrząd elektronowy w postaci próżnioszczelnego naczynia (bańki), z umieszczonymi w nim elektrodami, pomiędzy którymi może zachodzić wyładowanie elektryczne, przejawiające się przepływem strumienia swobodnych ładunków, zazwyczaj elektronów, niekiedy również jonów;
opór elektryczny ujemny, oporność elektryczna ujemna,
właściwość układu (lub elementu) elektr. polegająca na tym, że opisująca układ zależność między zmianami natężenia ΔI i napięcia ΔU prądu elektr. ma, w pewnym określonym zakresie wartości I i U, postać funkcji malejącej;
PepsiCo
[pẹpsikəu],
amerykański koncern przemysłu spożywczego, jeden z największych w tej branży na świecie;
płynne produkty otrzymywane przez tłoczenie na prasach różnego typu (niekiedy wirowanie) miazgi owoców lub warzyw, utrwalone metodami fiz. (np. przez apertyzację);
słaby dwuprotonowy kwas nieorg.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia