gąsiorami

Encyklopedia PWN

bud. rodzaj dachówki ceramicznej lub cementowej, o półokrągłym kształcie;
prawo rodzaj kary w dawnym prawie pol., → pręgierz.
Gąsior Eugeniusz, ur. 25 XI 1929, Podlesie (Zamojszczyzna), zm. 14 VII 1993, Lublin,
biochemik i biolog molekularny;
wyrób budowlany przeznaczony do krycia dachów (pokrycie dachowe), tradycyjnie — wyrób ceramiczny w postaci płytki zbliżonej kształtem do prostokąta.
gęś domowa, Anser domestica,
ptak użytkowy pochodzący od udomowionych ok. 3000 lat temu: gęsi gęgawy i pochodzącej z Dalekiego Wschodu, północnych Chin, Mongolii i Japonii gęsi garbonosej (Cygnopsis cygnoides), po udomowieniu zw. gęsią łabędzionosą ( Anser cygnoides);
środek do transportu osobowego i towarowego, na 2 lub 4 kołach bądź na płozach (sanie), w którym siłą pociągową są zwierzęta: konie, muły, osły, kozy, bydło, psy, renifery.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia