fotoemisją

Encyklopedia PWN

fotoemisja
[gr.-łac.],
rodzaj → emisji elektronów.
superortikon
[łac.-gr.],
ortikon obrazowy,
lampa analizująca, której działanie jest oparte na wykorzystaniu fotoemisji (emisja elektronów);
zjawiska elektr. zachodzące w ciałach pod wpływem padającego na nie promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu opt.);
dysektor
[łac.],
jedna z pierwszych lamp analizujących stosowanych w kamerach telewizyjnych;
lampa elektronopromieniowa służąca do przetwarzania obrazu opt. na ciąg sygnałów wizyjnych;
lampa elektronowa przeznaczona do przetwarzania sygnałów świetlnych na sygnały elektr., której działanie opiera się na wykorzystaniu zewn. zjawiska fotoelektrycznego (emisja elektronów).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia