form drukowych

Encyklopedia PWN

skaner
[ang. scanner < scan ‘przeglądać’, ‘lustrować’, ‘przeczesywać’],
inform.:
materiały zmieniające właściwości (chem. lub fiz.) pod wpływem światła (gł. z zakresu widzialnego i nadfioletu).
materiały zmieniające właściwości (chem. lub fiz.) pod wpływem ogrzewania;
termografia
[gr.],
metoda otrzymywania obrazu na powierzchniach pokrytych warstwą termoczułą, zwykle przy użyciu głowicy termicznej lub wiązki promieniowania lasera (z zakresu podczerwieni), sterowanych programem komputerowym.
trawienie, wytrawianie,
technol. proces usuwania powierzchniowej warstwy ciała stałego przez poddawanie go działaniu odpowiedniej substancji w odpowiednich warunkach, często połączony z nadaniem powierzchni połysku;
typooffset
[gr.-ang.],
metoda drukowania wypukłego (wypukłodruk), pośredniego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia