fluor

Encyklopedia PWN

fluor, F, fluorum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 9;
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
wprowadzanie atomów fluoru do cząsteczek związków org.;
Moissan
[muasạ̃]
Henri Ferdinand Wymowa, ur. 28 IX 1852, Paryż, zm. 20 II 1907, tamże,
fr. chemik i farmaceuta.
związki nieorg. fluoru, w których występuje on na −I stopniu utlenienia oraz związki org., których cząsteczki zawierają w swym składzie fluor.
fluorowce, halogeny,
pierwiastki chemiczne tworzące 17. grupę układu okresowego: fluor (F), chlor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia