fizycznej

Encyklopedia PWN

Ziemba Stefan, ur. 21 XII 1907, Jaworzno k. Katowic, zm. 25 V 1994, Warszawa,
inżynier mechanik;
filoz. to co niepożądane fizycznie lub moralnie;
koncepcja eschatologiczna, zgodnie z którą w dniu Sądu Ostatecznego zmarli zostaną wskrzeszeni przez Boga;
fizjol. odwracalne zmniejszenie zdolności funkcjonowania narządu spowodowane jego nadmierną lub długotrwałą czynnością;
zmysłowe komórki, komórki receptorowe, receptory zmysłowe,
komórki zwierząt przystosowane do odbioru specyficznych bodźców środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizmu;
substancja jednorodna zbudowana z identycznych cząsteczek, w skład których wchodzą połączone w określony sposób atomy 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, zwykle w ściśle określonych proporcjach, mająca odmienne właściwości od właściwości tworzących ją składników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia