fizycznej

Encyklopedia PWN

centralny organ administracji państw. utw. 1987, przekształcony 1991 w Urząd Kultury Fizycznej i Sportu.
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
wyrażenie przedstawiające wielkość fizyczną w określonym układzie wielkości jako iloczyn potęg wielkości podstawowych tego układu ze współczynnikiem równym jedności.
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
stowarzyszenie ogólnopol., zał. 1957, z siedzibą w Warszawie; celem jest upowszechnianie kultury fiz. ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego wypoczynku ruchowego;
organ administracji państw. zajmujący się upowszechnianiem sportu, wychowania fiz. i kultury fiz.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia