fitopatologię

Encyklopedia PWN

fitopatologia
[gr. phytón ‘roślina’, páthos ‘cierpienie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
patologia roślin,
nauka o chorobach roślin; zajmuje się przyczynami (etiologia), przebiegiem (patogeneza) i szerzeniem się (epidemiologia fitopatologiczna) chorób roślin oraz metodami i sposobami ochrony roślin przed chorobami.
gałąź wiedzy roln. obejmująca znajomość zasad i metod o.r. przed agrofagami (patogenami, szkodnikami i chwastami);
Kaznowski Lucjan, ur. 11 II 1890, Święcica (pow. chełmski), zm. 17 III 1955, Puławy,
fitopatolog, hodowca roślin;
Klinkowski Maximilian, ur. 24 V 1904, zm. 22 VI 1971,
niem. botanik, fitopatolog, wirusolog;
Mańka Karol, ur. 7 I 1915, Wyry k. Katowic, zm. 29 X 2003, Poznań,
fitopatolog;
jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia