finansowe

Encyklopedia PWN

terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, w Ameryce Środkowej, na Oceanie Atlantyckim, na północ od Haiti, w południowo-wschodniej części archipelagu Bahamów, rozdzielonych cieśn. Turks na 2 grupy: Turks na wschodzie i Caicos na zachodzie;
ubezpieczenia zapewniające pokrycie (częściowe lub pełne) potrzeb finansowych wynikłych wskutek określonych zdarzeń losowych w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku lub śmierć).
ubezpieczenie, asekuracja,
instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać w przyszłości wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych; ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą składek na wiele osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe.
roln. pole uprawiane, lecz nie obsiewane przez cały rok lub jego większą część, niekiedy także nawożone obornikiem; nazwa u. pochodzi od słowa goreć; rozróżnia się:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia