estakadami

Encyklopedia PWN

estakada
[fr.],
wieloprzęsłowy wiadukt (rodzaj mostu) służący do przeprowadzenia trasy komunik. (autostrady, drogi kołowej przeznaczonej do szybkiego ruchu, drogi kol., niekiedy rurociągu) nad poziomem terenu.
budowla inżynierska wznoszona w celu przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego nad przeszkodą (rzeką, doliną, zatoką, cieśniną).
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
rodzaj dźwignicy złożonej z przemieszczającej się, zwykle po torach, konstrukcji nośnej zw. mostem (w kształcie pomostu, półbramy, bramy lub wspornika) i poruszającej się po niej wciągarki (na wózku z napędem elektr. lub niekiedy ręcznym) lub wciągnika.
wiadukt
[łac.],
most przeprowadzający drogę komunik. nad przeszkodą terenową inną niż woda, np. nad wąwozem lub inną drogą komunik.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia