elektryczne

Encyklopedia PWN

fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
fiz. wielkość skalarna odnoszona do 2 dowolnych punktów obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego; równa stosunkowi pracy W, wykonywanej przez siły pola elektrycznego przy przemieszczaniu ładunku elektrycznego q wzdłuż pewnej krzywej s (między 2 wybranymi punktami pola, np. A i B), do wartości tego ładunku: UAB = W/q = ∫s Esds, gdzie Es — składowa natężenia pola elektrycznego wzdłuż elementu drogi ds.
zjawisko przepływu prądu elektrycznego przez ośrodek pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.
połączenie elektryczne co najmniej 2 elementów (podzespołów, przyrządów, urządzeń), przy którym prąd elektryczny (w obwodzie utworzonym przez te elementy) płynie przez nie równocześnie.
połączenie elektryczne co najmniej 2 elementów (podzespołów, przyrządów, urządzeń), przy którym prąd elektryczny (w obwodzie utworzonym przez te elementy) płynie kolejno przez każdy z nich.
zaciski źródła napięcia elektrycznego (ogniwa galwanicznego, akumulatora, prądnicy) umożliwiające przyłączenie go do obwodu elektrycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia