elektryczne

Encyklopedia PWN

świadczenie pieniężne wypłacane jako forma pomocy dla osób, które czasowo, a niekiedy trwale nie mogą zaspokoić materialnych potrzeb swoich i rodziny własnymi środkami;
zegar bez własnego układu oscylacyjnego, sterowany sygnałami elektrycznymi z zewnętrznego źródła, np. z sieci elektroenergetycznej.
Zhuzhou, Czuczou,
m. w południowych Chinach, w prow. Hunan, nad rz. Xiang Jiang (uchodzi do jez. Dongting Hu), na południowy wschód od m. Changsha.
elektrotechn. masa przewodząca ziemi (gruntu) lub połączony z nią przewód o małym oporze elektrycznym.
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
związki chemiczne wszystkich prócz węgla pierwiastków chemicznych oraz te związki węgla, jak: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole (węglany), węgliki, kwas cyjanowodorowy i jego sole (cyjanki), które nie są węglowodorami lub ich pochodnymi (tradycyjnie zaliczanymi do związków organicznych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia