ekonomiczny

Encyklopedia PWN

Związek Stowarzyszeń Zawodowych (ZSZ), do 1920 Komisja Centralna Klasowych Związków Zawodowych,
centrala klasowych organizacji zawodowych, działająca 1919–39;
ekon. zysk przedsiębiorstwa występujący, gdy cena zrównuje się z minimum przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych;
ludzie żyjący z jałmużny;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
żywność, pożywienie, pokarm,
produkt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który w stanie naturalnym lub po przetworzeniu jest spożywany przez ludzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia