dziesiętnych

Encyklopedia PWN

dziesiętny system liczbowy, dziesiątkowy system liczbowy,
mat. powszechnie używany pozycyjny system liczbowy, którego podstawą jest liczba 10 i w którym każdą liczbę można zapisać za pomocą dziesięciu cyfr (arabskich): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej w postaci ułamka dziesiętnego, w którym po przecinku dziesiętnym występuje nieskończona liczba cyfr, np.: 2,102030405... , 1,333... , 0,2000... (jest przyjęte, że nieskończony ciąg samych zer pomija się);
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej niewymiernej (np. , π, e) lub wymiernej w postaci ułamka dziesiętnego o skończonej liczbie cyfr po przecinku.
system klasyfikacji piśmiennictwa stosowany przy sporządzaniu bibliografii i katalogów bibliotecznych;
mat. logarytm o podstawie 10;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia