uniwersalna klasyfikacja dziesiętna
 
Encyklopedia PWN
uniwersalna klasyfikacja dziesiętna (UKD),
system klasyfikacji piśmiennictwa stosowany przy sporządzaniu bibliografii i katalogów bibliotecznych;
gł. w krajach anglosaskich, w Polsce — gł. w bibliotekach publicznych, szkolnych, fachowych, ośr. dokumentacyjnych, w bibliografii nar.; tablice UKD, stale modyfikowane, 1905–92 oprac. Międzynar. Federacja Dokumentacji i Informacji (do 1938 Międzynar. Inst. Bibliograficzny), od 1992 Konsorcjum UKD; za podstawę UKD posłużyła Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), oprac. 1873 (wyd. 1876), dzieląca piśmiennictwo na 10 gł. działów, a w ich obrębie na poddziały niższych stopni, znakowane od 0 do 9.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia