przybliżenie dziesiętne
 
Encyklopedia PWN
przybliżenie dziesiętne,
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej niewymiernej (np. , π, e) lub wymiernej w postaci ułamka dziesiętnego o skończonej liczbie cyfr po przecinku.
Zasady zaokrąglania ostatniej cyfry po odrzuceniu dalszych są, według norm, następujące: 1) jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie, np. 14,24 ≈ 14,2; 2) jeśli pierwsza z odrzuconych cyfr jest większa od 5, ostatnią pozostawioną cyfrę podnosi się o jednostkę, np. 26,48 ≈ 26,5; 3) jeśli pierwsza z odrzuconych cyfr jest równa 5, lecz następuje po niej co najmniej jeszcze jedna cyfra inna niż zero, ostatnią pozostawioną cyfrę podwyższa się o jednostkę, np. 1,0501 ≈ 1,1; 4) jeśli pierwsza z odrzuconych cyfr jest równa 5 i nie następuje po niej żadna cyfra inna niż zero, ostatnią pozostawioną cyfrę podwyższa się o jednostkę jedynie w tym przypadku, jeśli jest to cyfra nieparzysta (zero uważa się za cyfrę parzystą); inaczej mówiąc, ostatnia pozostawiona cyfra powinna być parzysta, np. 0,05 ≈ 0,0, 0,15 ≈ 0,2, 0,450 ≈ 0,4; 5) w przypadku odrzucania więcej niż jednej cyfry nie należy stosować kolejnych zaokrągleń, np. 15,4546 ≈ 15, a nie 15,4546 ≈ 15,455 ≈ 5,46 ≈ 15,5 ≈ 16 (!). Liczby całkowite należy zaokrąglać stosując zasady 1–5, np. zaokrągleniem do setek liczby 1234 jest 1200, a zaokrągleniem do dziesiątek liczby 126 jest 130.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia