dzierżenie

Encyklopedia PWN

faktyczne władanie rzeczą w cudzym interesie (np. przechowanie).
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
magnaci
[łac. magnatus ‘dostojnik’],
magnateria,
najwyższa warstwa stanu szlacheckiego w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII w., w Królestwie Węgier — XV–XIX w.
w znaczeniu potocznym sprawowanie władztwa nad rzeczą; w znaczeniu prawnym oznacza tylko taki stan władztwa faktycznego nad rzeczą, który jest powiązany z zamiarem wykonywania określonego prawa podmiotowego do tej rzeczy;
August, Caius Octavius, Caius Iulius Caesar, Imperator Caesar Augustus, pot. Oktawian, założyciel dynastii julijsko-klaudyjskiej, ur. 63 r. p.n.e., Rzym, zm. 14 r. n.e., Nola,
pierwszy cesarz rzymski.
Carlsen (Sven) Magnus Øen, ur. 30 XI 1990, Tønsberg,
szachista norweski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia