posiadanie
 
Encyklopedia PWN
posiadanie,
w znaczeniu potocznym sprawowanie władztwa nad rzeczą; w znaczeniu prawnym oznacza tylko taki stan władztwa faktycznego nad rzeczą, który jest powiązany z zamiarem wykonywania określonego prawa podmiotowego do tej rzeczy;
posiadacz może władać rzeczą tak jak właściciel (posiadanie samoistne) albo tak jak osoba mająca inne prawo (posiadanie zależne), np. użytkowanie; od posiadania różni się dzierżenie, sytuacja, w której osoba włada rzeczą, ale nie w swoim interesie (np. przechowawca, przewoźnik); nikomu nie wolno naruszać samowolnie posiadania, choćby było ono niezgodne z prawem; dla odparcia naruszenia posiadania można stosować obronę konieczną; posiadanie podlega ochronie sądowej udzielanej w procesie wytaczanym przez posiadacza przeciwko sprawcy naruszenia lub osobie korzystającej z naruszenia posiadania
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia