dyplomatyczna

Encyklopedia PWN

określenie używane w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18 IV 1961 na oznaczenie przedstawicielstwa dyplomatycznego ustanowionego w obcym państwie;
pisma przesyłane między państwami;
łączność między państwami utrzymywana za pośrednictwem stałych przedstawicieli dyplomatycznych.
usytuowana za granicą jednostka organizacyjna realizująca politykę zagraniczną swojego państwa.
praca w przedstawicielstwie dyplomatycznym.
forma pisma dyplomatycznego, stosowana w korespondencji międzynarodowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia